سیستم تعویض مفصل مجدد زانو CCK

  سیستم زانو رویژن از برند MicroPort برای جراحی‏ های تعویض مجدد مفصل زانو و یا دفرمیتی‏ های شدید استخوانی به کار می ‏رود. سیستم Evolution Revision اولین سیستم زانو رویژن است که مزایای Kinematic و طراحی Medial-Pivot دارد و باعث تسهیل روند جراحی می‏ شود. این سیستم همانند یک زانو طبیعی طراحی شده است.

سیستم زانو Evolution Revision بر پایه سیستم زانو Advance Revision از برند MicroPort ساخته شده است و با بیش از 20 سال مطالعات بالینی، رضایت 95% بیماران و ماندگاری 98% در 17 سال را به‏ دنبال داشته است.

سیستم تعویض مفصل مجدد زانو CCK

 

ARKANDARMAN

نمایندگی های ارکان درمان